Cuma, Mart 1, 2024
Ana Sayfa Sağlık Beyaz kan hücreleri: Değerleri ne gösteriyor?

Beyaz kan hücreleri: Değerleri ne gösteriyor?

134
Beyaz kan hücreleri: Değerleri ne gösteriyor?
Beyaz kan hücreleri: Değerleri ne gösteriyor?

Kanda, plazma dediğimiz bir sıvı içinde yüzen üç tip hücre buluruz. Bu hücreler beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositlerdir. Bu hücrelerin üçü de kemiklerimizin iliğinde (iliğinde) üretilir ve daha sonra vücudumuzda dolaşan kana salınır.

Lökositler veya beyaz kan hücreleri olarak da bilinen beyaz kan hücreleri, kanımızda bulunan hücrelerdir. Ayrıca lenfatik sistem ve dokularda bulunurlar. Yaptıkları iş, mikroplarda olduğu gibi, yabancı istilacılar olarak kabul edilenlere karşı vücudumuzun kendisini savunmasına yardımcı olmaktır.Başka bir deyişle, kendimizi esas olarak enfeksiyonlara karşı korumamıza yardımcı olurlar. Ek olarak, iltihaplanma oluşumuna ve alerjilerin tezahürüne katılırlar. Beş tip lökosit vardır.

Nötrofiller, kanımızda dolaşan beyaz kan hücrelerinin çoğunu oluşturur. Eozinofiller ve bazofiller ile birlikte sitoplazmalarında granüller bulunduğundan granülositler olarak adlandırılırlar. Vücudumuzun kendini savunmak için verdiği bağışıklık tepkisinin bir parçası olarak granüllerden kimyasal maddeler salınır. Kanımızda monositler veya mononükleer hücreler ve lenfositler de dolaşmaktadır. Lenfositler, antikor üreten B lenfositleri, T lenfositleri ve NK hücreleri (doğal öldürücü hücreler) olarak ikiye ayrılır.

Vücudumuzun bir bölümünde bir enfeksiyon veya iltihaplanma olduğunda, kemiklerimizin iliği (iliği), kanımıza salınan daha fazla beyaz kan hücresi üretir, böylece karmaşık bir süreçle enfeksiyon veya iltihap bölgesine hareket ederler. Durumumuz düzeldikçe, kemik iliğinden beyaz kan hücrelerinin üretimi azalır ve kanımızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısının normal seviyelere düşmesine neden olur. Enfeksiyonlar ve iltihaplanmaya ek olarak, diğer koşullar kemik iliğimiz tarafından beyaz kan hücrelerinin üretimini etkileyebilir.

Kanımızdan alınan bir numunedeki akyuvar (kan hücresi) sayısının ölçümü ve (lökosit) tipinin yani türlerinin yüzde oranlarının tespiti yapılır:

A. zamanımızda, esas olarak laboratuvarların hematolojik analistleri ile
B. tarafımızdan herhangi bir hazırlık yapmadan kan alarak
C. bir iltihap veya enfeksiyon olup olmadığını veya sayı ve türünü etkileyen bir durumdan muzdarip olup olmadığımızı görmek için beyazlar,
D. Rutin bir kontrolün parçası olarak genel bir kan (muayene) yaptığımızda, yani sağlığımız hakkında genel bir değerlendirme yapmak istediğimizde veya enfeksiyon, bazı iltihap veya kanser.

Yani doktorumuz, genel kanın geri kalanıyla birlikte kanımızda bulunan beyaz hücrelerin sayısını ölçmek, türlerini belirlemek isterse, olası sağlık sorunlarına karşı uyarılabilir. Çoğu zaman, bu sonuçları yorumlamak için doktorumuz, analiz cihazının sonuçlarını doğrulamak için bir karo döşenmesini istemek gibi ek testler yapılmasını talep etmeyi gerekli görebilir. Çok veya az sayıda beyaz kan hücresi olup olmadığını ve türlerinin oranını görmenin yanı sıra, kanımızda dolaşan olgunlaşmamış veya anormal beyaz kan hücreleri olup olmadığını görmek isteyebilir. Bir problemin ortaya çıkması durumunda, sağlık problemimizin nedenini belirleyebilmesi için yapabileceğimiz çeşitli testler doktorumuzun emrindedir.

Beyaz kan hücresi sayısı ne işe yarar

Kan örneğimizdeki beyaz kan hücrelerinin sayısını ölçmek ve lökosit tipini belirlemek, kanın genel (muayenesinin) bir parçasıdır ve aşağıdakilere hizmet eder:

A. Bir rahatsızlığımız olup olmadığını kontrol etmek,
B. Eğer bir rahatsızlığımız olup olmadığını kontrol etmek için doktorumuza yardımcı olmak. bir enfeksiyon veya iltihaplanma varsa ve alerji, lösemi veya bağışıklık sistemimizin bozuklukları gibi beyazlarımızı etkileyen başka bir durumumuz olup olmadığını öğrenin,
C. Doktorumuzun yukarıda belirtilen durumların ilerlemesini izleyebilmesi için veya vücudumuzun tedaviye yanıtı veya kemik iliğinin işlevi.

Radyasyon ve kemoterapi gibi bazı tedaviler beyaz kan hücrelerini etkiler. Aynısı, bağışıklık sisteminin reaksiyonuna neden olan ve beyaz kan hücrelerinin sayısında artışa neden olan hastalıklarda da olur. Diğer durumlarda, kemik iliği tarafından beyazların üretimi etkilenir, bu da kanımızda dolaşan beyazların sayısında bir artış veya azalma ile sonuçlanır. Beyaz sayısını ölçmek, beyazları etkileyen bir şey olup olmadığını gösterebilir. Bununla birlikte, normal olmayan bir sonuca neden olan, fayans döşeme gibi başka testlerin yapılmasını veya hatta başka türlü bulunamadığında, olgunlaşmamış ve hatta patolojik beyaz kan formlarının olup olmadığını ortaya çıkarmak için bir kemik iliği muayenesini gerektirecektir. hücreler.

Doktorumuz ne zaman sorar?

Doktorumuz bizden genel bir kan testi yapmamızı istediğinde veya sağlığımızın nasıl gittiğini görmek için yaptığımız rutin testlerin bir parçası olarak ya da bir enfeksiyon veya iltihap olduğu anlamına gelebilecek semptomlarımız olduğunda bizden bu testi ister. olarak:

 • ateş, titreme
 • vücudumuzdaki ağrılar
 • baş ağrısı
 • enfeksiyon veya iltihabın bulunduğu yere bağlı olarak semptomlar.

Ayrıca, kanımızdaki bir bozukluktan şüphelendiğini düşündüğü veya bir otoimmün hastalık veya immün yetmezliğe bağlı olabilecek semptomlarımız olduğunda doktor bu muayeneyi ister.

Son olarak, bize bir enfeksiyon, hematolojik veya bağışıklık bozukluğu veya beyazlarımızı etkileyen başka bir durum teşhisi koyduğunda, ilerlememizi izlemek için doktorumuzdan bunu sık ve düzenli aralıklarla yapması istenebilir. Ayrıca, tedavinin etkinliğini izlemek için veya beyaz kan hücrelerimizi etkilediği bilinen radyasyon ve kemoterapi gibi tedavi görüyorsak periyodik olarak yaptırmamız istenebilir.

Beyaz kan hücre test sonuçları ne anlama geliyor?

Doktorumuz beyaz küre sayımızın sonuçlarına baktığında, genel kan sayımının geri kalanının sonuçlarına da bakar. Aynı zamanda, bizden aldığı tıbbi öyküden, bize yaptığı klinik muayeneden ve ona sahip olduğumuzu söylediğimiz semptomlardan elde edilen bulguları da takdir ediyor.

Beyaz küre sayısı yüksek olduğunda, yani normal sınırların üzerinde olduğunda, aşağıdaki gibi çeşitli koşullardan kaynaklanabilen lökositozumuz olur:

 • genellikle mikropların, virüslerin, mantarların veya parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlar,
 • romatoid artrit, vaskülit veya iltihaplı bağırsak hastalığı gibi iltihap veya iltihaplı durumlar;
 • lösemi veya miyeloproliferatif sendromlar,
 • nekrotik durumlar (travma, yanıklar, ameliyat veya kalp krizi),
 • alerjik reaksiyonlar (alerjiler, astım),
 • şiddetli egzersiz,
 • şiddetli duygusal veya fiziksel zorlanma (stres),
 • hamileliğin son aşaması.

Beyaz küre sayısı düşük olduğunda, yani normal sınırların altında olduğunda, aşağıdaki gibi çeşitli koşullardan kaynaklanabilen lökopeni vardır:

 • kemik iliği hasarı (örneğin toksin, kemoterapi, radyoterapi, ilaçlar)
 • Kemik iliğinin yeterli beyaz kan hücresi üretmediği bozukluklar (miyelodisplastik sendrom, B12 vitamini veya folik asit eksikliği)
 • kemik iliğinde bir kanserin lenfoma veya metastazları
 • Vücudumuzun kendi beyaz kan hücrelerine saldırdığı ve yok ettiği lupus gibi otoimmün hastalıklar
 • çürüme
 • T lenfositlerini yok eden HIV enfeksiyonu gibi bağışıklık sistemi hastalıkları.

Kanımızdaki beyaz küre sayısı ölçümü, durumumuzun seyrini doktorumuz için yapıldığında:
1) Beyaz küre sayısı hala artmış veya azalmışsa, yani normal sınırların dışındaysa, o zaman sağlık durumumuzda bir bozulma var,
2) beyazların sayısı geri dönüyor gibi görünüyorsa veya normal seviyelere döndüyse, durumumuzda bir iyileşme veya yaptığımız tedavinin başarısı hakkında konuşabiliriz.

Neyi geri tutmalıyız?

C. Dalağımızı aldırmışsak, beyaz kan hücrelerinde kalıcı hafif ila orta derecede artış olabilir.
B. Beyaz kan hücrelerinin sayısı yaşımızla ilgilidir. 1) Yenidoğanlarda ve bebeklerde yetişkinlerde olduğundan daha büyüktür. 2) Enfeksiyonu olan yaşlı insanlar genellikle lökositoza sahip değildir çünkü bağışıklık sistemleri gençlerin mikroplar gibi yabancı istilacılara verdiği gibi tepki vermez.
C. Kanımızdaki beyaz kan hücrelerinde artışa veya azalmaya neden olabilecek birkaç ilaç vardır.
D. Beyaz kan sayımımız anormal olduğunda, doktorumuz bize neyin yanlış olduğunu bulmak için 1) karaciğerimizin (karaciğer) ve böbreklerimizin fonksiyonunu kontrol etmek için testler ve 2) bir dizi test yapmamızı isteyecektir. tıbbi geçmişimize, sahip olduğumuz semptomlara ve bizi muayene ettiğinde ne bulduğuna bağlı olarak testler, örneğin:

 • mikrobiyal enfeksiyon, örneğin idrar kültürü, balgam kültürü, kan kültürü veya strep testi gibi bir kültür yapmamız istenecek,
 • viral enfeksiyon, bulaşıcı mononükleoz olup olmadığını görmek için serolojik testler yapmamız istenecek,
 • inflamasyon, CRP ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) kontrol edilecek
 • otoimmün hastalıklar, ANA antinükleer antikorları için bir immünofloresan testi istenecektir,
 • alerji, özel alerji testleri istenecek,
 • Lösemiden şüpheleniliyorsa, bir kemik iliği biyopsisinden geçmemiz, immünofenotipi akış sitometrisi ile kontrol etmemiz veya kromozomlarımızı FISH ile analiz ettirmemiz istenecektir.
Lökosit sayısı – Normal değerler
yetişkinler 3.500-11.000/ul
lökosit tipi mutlak sayı
nötrofiller %40-75 2.500-7.500/ul
lenfositler %20-45 1.500-3.500/ul
Tek hücreler %2-10 200-800/ul
eozinofiller %1-6 40-440/ul
bazofiller <%1 15-100/ul
10 yaşında 4.500-13.500/ul
1 yaşında 6.000-18.000/ul
yeni doğanlar 10.000-25.000/ul
facebook paylaşım butonu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz